LEDOVÁ PLOCHA

6°° -12°°  1/hodina 1.150,-

12°° – 15°° 1/hodina 1.725,-

15°° – 23°° 1/ hodina 2.200,-

TĚLOCVIČNA

500 KČ / hodina mimo topnou sezónu

650 KČ / hodina v topné sezóně

VEŘEJNÉ BRUSLENÍ

40 Kč bruslící

15 Kč doprovod

Fitness M- club

Posilovna      60 Kč

Aerobic, pilates, dětská gymnastika, cvičení pro těhotné, rehabilitační cvičení     60 Kč

TRX, kruhový trénink      90 Kč

Sauna   300 Kč/hodina

Solárium 5 Kč/minuta